SIB Łowicz @ Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu
                    
Strona Główna Studnie kanalizacyjne Studnie szczelne DN 1500

DN 1500.


Studnia kanalizacyjna Ø 1500 szczelna wg/2007-03-2193/1
Elementy łączone na uszczelkę
PARAMETRY TECHNICZNE BETONU
BETON C35/45 - PN-EN 206-1
NASIĄKLIWOŚĆ DO 5%
WODOSZCZELNOŚĆ W-12
MROZOODPORNOŚĆ F-150


Nr art. Nazwa elementu
średnica wewnętrzna / wysokość [mm]
Wysokość
[mm]
Waga
[kg]
3401
3402
3403
3404
3405

pierścień wyrównujący
zew. Ø 865; wew. Ø 625
h=60
h=80
h=100
h=150
h=200
42
55
67
101
139
3600 płyta pokrywowa na studnie                                z otworem Ø 625
                                                                               pełna
h=200 1280
1430
3601 krąg betonowy DN 1500/250 h=250 460
3602 krąg betonowy DN 1500/500 h=500 930
3603 krąg betonowy DN 1500/1000 h=1000 1860
3605 krąg betonowy z dnem zbrojonym DN 1500/400
gr. ścianki 150mm, gr. dna 150 mm
h3=400 1660
3604 krąg betonowy z dnem zbrojonym DN 1500/900
gr. ścianki 150mm, gr. dna 150 mm
h3=900 2600
3612 podstawa studni DN 1500/1000
gr. ścianki 150mm, gr. dna 200 mm
h3=1000 3200
3606 podstawa studni DN 1500/1410
gr. ścianki 150mm, gr. dna 200 mm
h=1410 3940
3607 podstawa studni DN 1500/1410 (4 lustra)
gr. ścianki 360/170 mm, gr. dna 200 mm
h3=1410 6100
3608 podstawa studni DN 1500 z kinetą PREDL h3=350 + Ø rury 2150
3609 płyta redukcyjna DN 1500 / DN1000 h=300 1100
3610 pierścień odciążający Ø zew. 2440; Ø wew. 1840 h=300 1085
3611 płyta przykrywająca pierścień odciążający Ø 2140
z otworem Ø 625
h=150 1150


UWAGA: waga podstaw studni liczona jest bez otworu i kinety.

WYTYCZNE MONTAŻU
Na wcześniej przygotowanym wypoziomowanym podłożu (podsypce żwirowej, podłożu betonowym) ustawiamy podstawę studni. Do podnoszenia poszczególnych elementów należy używać chwytaków umożliwiających wypoziomowanie i równomierne nakładanie prefabrykatów na siebie lub zawiesi kulowych zamocowanych na trawersie. Na górna powierzchnię felca podstawy studni nakładamy uszczelkę klinową międzykregową opierając ją na środkowym wrębie, smarujemy ją środkiem poślizgowym. Następnie smarujemy środkiem smarująco-uszczelniającym wewnętrzną część dolnego felca następnego kręgu i nakładamy go na dennicę. Układając kolejne elementy studni (kręgi, płyta redukcyjna, nakrywa) postępujemy analogicznie.
Aprobata Techniczna
AT/2007-03-2193/1