Ściek uliczny

14 maja 2021
ściek uliczny SIB Łowicz

Ściek uliczny 40x30x10 ułożony wzdłuż drogi wykonanej z kostki do odprowadzenia wody do kratki ściekowej